HR on demand

 

Według Deloitte Access Economics, do 2030 roku, zawody wymagające dużej ilości umiejętności miękkich będą stanowić 66% wszystkich miejsc pracy. Według 77% pracodawców, umiejętności miękkie są stawiana na równi z umiejętnościami twardymi, a 67% menedżerów HR chętnie zatrudnia kandydatów z silnymi umiejętnościami miękkimi, nawet jeśli ich umiejętności twarde nie są mocne. W Google, zespoły najbardziej produktywne
i innowacyjne uznano te złożone ze specjalistów z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi.

Umiejętności miękkie, kompetencje społeczne- czerpanie z ich potencjału i wykorzystywanie ich w pracy zawodowej stanowi wyzwanie dla współczesnego biznesu. Gonimy zachód, staramy się dorównać a nawet wyprzedzać najlepszych, jednak rozwój i praca nad kompetencjami społecznymi oraz zarządzanie emocjami niezmiennie stanowi wyzwanie.

Nasz Interdyscyplinarny Zespół (specjaliści z zakresu zarządzania, rozwoju, psychologii, HR) jest gotowy wesprzeć Ciebie i Twoją organizację w zbudowaniu silnej i stabilnej struktury pracowniczej.

Oferujemy wsparcie w zakresie wszystkich procesów ZZL wraz z ukierunkowaniem na konkretne narzędzia. Skuteczność i efektywność poniższych procesów przekłada się na wyniki finansowe organizacji. Skuteczna rekrutacja, obniża koszty, dobry onboarding zmniejsza fluktuacje i podnosi motywacje pracowników, wprowadzenie kultury feedbacku i spójnej komunikacji wewnętrznej podnosi zaangażowanie i pozwala zminimalizować napięcia
i poziom stresu pracowników.

Procesy HR, które wymagają monitoringu:

  • Rekrutacja i selekcja kandydatów

  • Efektywny onboarding, przemyślany offboarding,

  • Spójna i skuteczna komunikacja wewnętrzna

  • Wdrożenie kultury feedbacku- ocenianie efektów pracy, wdrażanie systemów naprawczych

  • Wzmacnianie motywacji i zaangażowania pracowników

  • Wellbeing, wsparcie psychologiczne

  • Analiza kompetencji- rozwój potencjału

Nasz oferta obejmuje pełną analizę konkretnych procesów. Wskazanie „punktów zapalnych” i zasobów, które wpływają na obniżenie całokształtu rentowności organizacji. Przedstawiamy programy naprawcze, narzędzia, które wesprą poprawę efektywności oraz gotowe rozwiązania, gotowe do wykorzystania.

 

Skontaktuj się z nami!

doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna, jakość
doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna

Polityka prywatności

biuro@flytac.pl

+48 571 061 377

doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna