Analiza ryzyka SORA 

 

W myśl przepisów europejskich, które obowiązują od 2020 r., operacje Bezzałogowymi Statkami
Powietrznymi podzielono na trzy główne kategorie : Otwarta, Szczególna oraz Certyfikowana. W kategorii szczególnej loty można wykonywać na podstawie scenariuszy standardowych (krajowych NSTS) oraz predefiniowanej oceny ryzyka PDRA.


W związku z dynamicznym rozwojem rynku BSP wzrasta zapotrzebowanie na loty, które nie będą ograniczone do wysokości 120m i odległości 2km dlatego każdy operator, który nie mieści się w „ramach” NSTSów czy PDRA zmuszony jest do złożenia wniosku o zezwolenie na operacje do Urzędu Lotnictwa Cywilnego co wiąże się z przygotowaniem analizy ryzyka metodą SORA.


Opracowanie analizy ryzyka metodą SORA sprawia operatorom dużo trudności ze względu na
obowiązek przygotowania sporej ilości dokumentacji oraz wysoki poziom skomplikowania.

 

Pomagamy  w przejściu procesu napisania INOP i SORA.


Wychodząc naprzeciw potrzebom operatorów oferujemy własną wiedzę i doświadczenie w celu wykonania analizy ryzyka i w konsekwencji zatwierdzenia wniosku przez prezesa ULC.

Aby przeprowadzić cały proces w sposób profesjonalny niezbędny jest Państwa udział w całym procesie i przekazanie nam wszelkich istotnych informacji z punktu widzenia planowanej operacji.

 

Zakres usługi jest ustalany indywidualnie, biorąc pod uwagę między innymi stopień skomplikowania operacji, miejsce wykonywania planowanej operacji czy rodzaj BSP.

doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna, jakość, drony
doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna

Polityka prywatności

biuro@flytac.pl

+48 571 061 377

doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna